Adam Bernau

   U Adama Bernaua lze vypozorovat sklon k tzv. cimrmanovskému syndromu. Probleskuje to jak v humoru, tak v jeho slohu.Tam, kde by průměrný uživatel napsal: hovno na tom záleží, Adam použije „čerta na tom záleží“. Avšak na rozdíl od Cimrmana, také vzdělance a intelektuála, který se ovšem cítil nejlépe mezi prostým lidem, Adam je typický „převlíkač. Dokáže se asimilovat v každé společnosti a prostředí, pokud je mu dopřáno sluchu a téma ho baví. Adam se sice hlásí k zastáncům tzv. Verbalovy kliky ( Verbal: (s)prostým lidem zbožňovaný lingvistický humorista a proklamátor anticenzury vulgarismů) zároveň je však v naší typologii nutno jej zařadit do kategorie: intelektuál, který je schopen žít v uspokojivé symbioze s místní čsfd mozkovou aristokracií.

   Naprosto nechutná je ovšem jeho náborářská činnost do svého hnutí, které jsem si soukromě nazvala: náboženství vychcaného svobodného ducha. Dáte-li mu při jakékoli debatě o křesťanství možnost se zapojit, nebude váhat nabídnout vám vstup do své volnomyšlenkářské církve, v níž lze dojít osvícení snadno a rychle, jak praví, za nepatrný a symbolický poplatek. Sice mu neupíráme hluboké znalosti bible a mnoha náboženských proudů (rozhodně např.některé pasáže o incestu a jiných nemravnostech má velmi dobře nastudované), nicméně touha po hmotných statcích nakonec patrně u Adama zvítězila na cestě státi se novým budhistickým lámou. Adame, už ty reklamy od Providentu příště nečti!!:)

   O Adamových pedofilních fantaziích se již na diskuzi hovořilo dlouho a emotivně, dva dny jsem z toho nespala, čili se k tomu raději nebudem již vracet:) snad vrozená slušnost a jisté morální zábrany nedovolí Adamovi tuto latentní úchylku zrealizovat. Nicméně pozor. Každý seriový vrah nejprve začínal pouhou vizualizací ve svých představách! Proto bude Adam naším teamem i nadále bedlivě monitorován!

 

DODATEK SEGRESTORA

   Upřímný bigbeaťák, který si na nic nehraje, rád filozofuje a dokáže facce nastavit druhou tvář. Netrpí potřebou ovládat nějaký světový jazyk, stačí mu, že dokonale ovládá ten svůj. Na filmy se umí podívat ze všech úhlů a v mžiku vyplivne zajímavý elaborát ale i strohou glosu. Dokáže diskutovat ostře a své protivníky nešetří.